انتصاب دکتر نعمت اله نیامرادی عنوان معاون پژوهشی و اجرایی دانشکده علوم - بایگانی اخبار

آرشیو اخبار

« بازگشت

انتصاب دکتر نعمت اله نیامرادی عنوان معاون پژوهشی و اجرایی دانشکده علوم

دکترمحمدابراهیم اعلمی آل آقا، رییس دانشگاه رازی، در حکمی دکتر نعمت اله نیامرادی(عضو محترم هیات علمی دانشکده علوم) را به مدت یک سال به  عنوان معاون پژوهشی و اجرایی دانشکده علوم دانشگاه رازی منصوب کرد.