انتصاب دکتر یاسر شهبازی به عنوان مدیر گروه آموزشی دانشکده دامپزشکی - بایگانی اخبار

آرشیو اخبار

« بازگشت

انتصاب دکتر یاسر شهبازی به عنوان مدیر گروه آموزشی دانشکده دامپزشکی

دکترمحمدابراهیم اعلمی آل آقا، رییس دانشگاه رازی، در حکمی دکتر یاسر شهبازی(عضو محترم هیات علمی دانشکده دامپزشکی) را به مدت دو سال به  عنوان مدیر گروه آموزشی دامپزشکی دانشگاه رازی منصوب کرد.