کانال اطّلاع‌رسانی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی ا طلاعیّۀ شمارۀ 1 مصاحبۀ دکتری 1397 لزوم اخذ پیشینه پژوهشی از سامانه ایرانداک پیش‌دفاع دانشجویان دکتری شهریه علی‌الحساب ورودی‌های 1396 هشدار لزوم ثبت نام