نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تسلیت

حوزۀ معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه رازی مراتب تسلیت خود را به حضور همۀ آسیب‌دیدگان زلزلۀ اخیر، به‌ویژه دانشجویان گرامی‌ای که عزیزان خود را در این حادثه از دست داده‌اند، اعلام می‌کند. برای درگذشتگان غفران الهی و برای بازماندگان، شکیبایی آرزومندیم.