نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

رشته‌ها و گرایش‌های دانشکدۀ علوم اجتماعی

رشته گرایش کارشناسی ارشد دکتری
روان‌شناسی
روان‌شناسی دارد دارد
  روان‌شناسی تربیتی دارد ندارد
 
راهنمایی و مشاوره
مشاورۀ خانواده دارد ندارد
مشاورۀ مدرسه دارد ندارد
مشاورۀ شغلی دارد ندارد
مشاورۀ توانبخشی دارد ندارد
 
علوم سیاسی
روابط بین‌الملل دارد ندارد
علوم سیاسی دارد دارد
  جامعه‌شناسی انقلاب اسلامی دارد ندارد
 
علوم اقتصادی
علوم اقتصادی دارد دارد
توسعۀ اقتصادی و برنامه‌ریزی دارد دارد
اقتصاد انرژی دارد ندارد
  اقتصاد سنجی   دارد
  اقتصاد پولی   دارد
  اقتصاد شهری و منطقه‌ای   دارد
  اقتصاد منابع   دارد
 
جامعه‌شناسی
جامعه‌شناسی دارد ندارد
 
حسابداری
حسابداری دارد ندارد
 
مطالعات فرهنگی
مطالعات فرهنگی دارد ندارد
 
کارآفرینی
کسب و کار جدید دارد ندارد
آموزش و ترویج کارآفرینی دارد ندارد
مدیریت آموزشی دارد دارد
  مدیریّت بازرگانی گرایش بازاریابی دارد ندارد
  مدیریّت فنّاوری اطّلاعات گرایش کسب و کار الکترونیک دارد ندارد