نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیریت امور آموزشی

 اداره کل آموزش دانشگاه رازی به منظور هماهنگی بین واحدهای مختلف آموزشی دانشکده ها،نظارت و سرپرستی
 
 مجموعه،ارائه خط مشی ،سیاست گذاری وتصمیم گیری کلان آموزشی درمقطع کاردانی و کارشناسی تشکیل شده

  است.

  اداره کل آموزش دارای سه اداره به شرح زیر است:
       
 1. اداره ثبت نام و پذیرش  

 2. اداره فارغ التحصیلان

 3. واحد امور رایانه