نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیر کل

مدیر کلّ تحصیلات تکمیلی

نام و نام خانوادگی گروه آموزشی مرتبۀ علمی آغاز مدیریّت ایمیل
غلامرضا سالمیان زبان و ادبیّات فارسی دانشیار شهریور 1393 salemian@razi.ac.ir

 

مدیران پیشین

نام و نام خانوادگی گروه آموزشی آغاز مدیریّت پایان مدیریّت
عزّت رفیعی شیمی   شهریور 1393
عبدالرّضا سیّاره آمار    
ناهید شاه‌آبادی شیمی