نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارکنان تحصیلات تکمیلی

نام و نام خانوادگی سمت شمارۀ اتاق
غلامرضا سالمیان مدیر تحصیلات تکمیلی مدیریّت
شعله علیخانی معاون تحصیلات تکمیلی 205
مهران چقاکبودی کارشناس خدمات آموزشی 216
غلامعلی رضایی کارشناس خدمات آموزشی 216
فریبا محمدی کارشناس خدمات آموزشی 219
کوثر محمدی کارشناس دانش‌آموختگان 217
محمد امجدیان مسئول دفتر مدیریّت
رامین فتحی سیاه‌بیدی بایگان بایگانی
محسن زنگنه صدور تأییدیۀ تحصیلی 216