نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارکنان تحصیلات تکمیلی

نام و نام خانوادگی سمت شمارۀ اتاق
غلامرضا سالمیان مدیر تحصیلات تکمیلی  
شعله علیخانی معاون تحصیلات تکمیلی  
مهران چقاکبودی کارشناس خدمات آموزشی 216
غلامعلی رضایی کارشناس خدمات آموزشی 216
فریبا محمدی کارشناس خدمات آموزشی 219
کوثر محمدی کارشناس دانش‌آموختگان 217
بهزاد یاری کارشناس رایانه 205
محمد امجدیان مسئول دفتر  
داوودی بایگان  
محسن زنگنه صدور تأییدیۀ تحصیلی 216