دانشجویان گرامی می‌توانند برای آگاهی از آخرین اخبار و اطلاعیه‌های آموزشی و تحصیلات تکمیلی به کانال اطلاع‌رسانی این معاونت به نشانی takmilirazi@ مراجعه نمایند .

دانشجویان گرامی می‌توانند برای آگاهی از آخرین اخبار و اطلاعیه‌های آموزشی و تحصیلات تکمیلی به کانال اطلاع‌رسانی این معاونت به نشانی takmilirazi@ مراجعه نمایند.