اداره امور دانش‌آموختگان و سوابق تحصیلی

                    دانشنامه روزانه

                     دریافت فایل راهنما

             دانشنامه نوبت دوم (شبانه)

                     دریافت فایل راهنما

               گواهی نامه موقت

                      دریافت فایل راهنما

شیوۀ ورود به سامانۀ سجادبرای ثبت مدارک نحوۀ انجام تعهّد رایگان و درخواست دانشنامه ویژۀ دانش‌آموختگان روزانه

  1. ورود به سامانۀ سجاد به نشانی زیر: https://portal.saorg.ir
  2. مطالعۀ راهنمای سامانه؛
  3. دریافت کلمه و رمز عبور؛
  4. ورود به سامانه؛
  5. ورود به گزینۀ خدمات ---- ادارة کل امور دانشجویان داخل ---- لغو تعهّد آموزش رایگان؛
  6. ورود اطلاعات و اسکن مدارک؛
  7. دریافت کد پیگیری توسّط دانش‌آموخته.
راهنمای سامانۀ سجّاد