مراسم تقدیر و تجلیل از دانشجویان و دانش آموختگان ممتاز دانشگاه

آخرین فرصت دفاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی در نیمسال جاری 98-97

 

آخرین فرصت دفاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی به شرح ذیل می باشد .

 

دانشجویان کارشناسی ارشد

دانشجویان دکتری