نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اداره دانش آموختگان و امور نظام وظیفه

اداره دانش آموختگان و امور نظام وظیفه


 

رئیس اداره دانش آموختگان و امور نظام وظیفه : طوبی دلنواز شهری

شماره اتاق: 206

شماره تماس:  34274579-083

کارشناسان اداره دانش آموختگان

مهوش علی حاصلی

معاون اداره

اتاق: 206

شماره تماس: 

یوسف حیدری

کارشناس امور نظام وظیفه

اتاق: 206

شماره تماس: 

شاپور جنگجو

کارشناس صدور مدارک

اتاق: 206

شماره تماس: 

حسین قاسمپور

کارشناس صدور مدارک

اتاق:

شماره تماس: