نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ادارۀ پذیرش و امور آموزشی تحصیلات تکمیلی

ادارۀ پذیرش و امور آموزشی تحصیلات تکمیلی


شرح وظایف ادارۀ پذیرش و امور آموزشی تحصیلات تکمیلی

1.        ثبت نام و پذیرش دانشجویان ورودی جدید

2.        بررسی و تکمیل پروندۀ دانشجویان

3.        بررسی و انجام درخواست دانشجوی مهمان به رازی و به سایر دانشگاه‌ها

4.        بررسی و انجام درخواست  تغییر اولویت و انتقال

5.        صدور گواهی اشتغال به تحصیل برای وزرات عتف و نظام وظیفه

6.        پیگیری اعلام نتیجۀ گزینش دانشجویان بدون آزمون

7.        پیگیری ارسال تأییدیه و مدارک تحصیلی

8.        بررسی و صدور مجوز دفاع

9.        ثبت نام دانشجویان موردی و غیر ایرانی

10.     دریافت فرم صحفۀ اوّل پروپوزال و پیشینۀ تحقیق

11.     ارسال مدارک تحصیلی دانشجویان انتقالی به سایر دانشگاه‌ها

12.     صدور گواهی دفاع

13.     بررسی پایان‌نامه و صدور مجوز صحافی

14.     صدور اعلام وضعیت

15.     دریافت فرم توزیع پایان‌نامه

16.     دریافت فرم تسویه حساب و کارت دانشجویی

17.     دریافت فیش صدور مدرک

18.     تحویل پروندۀ تکمیل‌شده به ادارۀ دانش‌آموختگان

19.     مکاتبات و اعلام وضعیت دانشجویان انصرافی، اخراجی و قبولی در سایر دانشگاه‌ها

20.     بررسی و اقدام لازم در خصوص تطبیق دروس

21.     دریافت و بررسی گزارش نمایندۀ تحصیلات تکمیلی (فرم 7)

22.     بررسی فرم وام دانشجویی

23.     صدور گواهی معدّل

24.     بررسی و انجام مکاتبات فرصت مطالعاتی

25.     بررسی صحّت و دریافت کارنامۀ آزمون زبان

26.     ررسی و صدور مجوّز آزمون جامع

27.     صدور گواهی آزمون جامع

28.     بررسی، پیگیری و مکاتبات لازم در خصوص شهریۀ دانشجویان بورسیه

29.     تهیة گزارش‌های آماری حوزه

30.     انجام امور مربوط به کمک‌هزینۀ پروپوزال

31.     انجام امور مربوط به حق‌الزحمۀ داوران

32.     انجام امور مربوط به حق‌الزحمۀ نمایندگان تحصیلات تکمیلی

33.     ثبت آرای شورا

34.     اعمال کلیّۀ آرای کمیسیون  

35.    انجام امور نظام وظیفه و دانشجویان مشمول (شامل: درخواست معافیت تحصیلی دانشجویان جدیدالورود، پیگیری صدور معافیت تحصیلی تا پیش از پایان نیمسال نخست ورود دانشجو، ثبت معافیت تحصیلی در سامانۀ گلستان،  صدور گواهی اشتغال به تحصیل برای نظام وظیفه، پیگیری وضعیت نظام وظیفه و مکاتبات مربوط به سنوات اضافی دانشجویان مشمول)