ارتباط با معاونت آموزشی در ایام کرونایی


ارتباط با حوزۀ معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه در دوهفتۀ دورکاری با آرزوی تندرستی برای همۀ دانشجویان و همکاران گرامی، به آگاهی می‌رساند با توجّه به محدودیت‌های اعلام‌شده از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا و دورکاری کارکنان بخش آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه به مدّت دو هفته ، شماره‌های ذیل برای برقراری ارتباط مجازی ( صرفاً ارسال پیام ) از طریق پیام‌رسان واتساپ معرّفی می‌گردد. در صورتی که در هر زمینۀ کاریِ حوزۀ معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی ابهام یا پرسشی داشتید می‌توانید پیام خود را به این شماره‌ها ارسال نمایید: مقطع شمارۀ ارسال پیام از طریق واتساپ زمان ارسال پیام کارشناسی 09183556212 8 - 15 دکتری عمومی (دامپزشکی) 09183556212 8 - 15 کارشناسی ارشد 09052701190 8 - 15 دکتری تخصصی 09052701190 8 - 15   لطفا با شماره‌های یادشده تماس نگیرید و فقط با پیام‌رسانِ واتساپ پیام ارسال نمایید.

ارتباط با حوزۀ معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه در دوهفتۀ دورکاری

با آرزوی تندرستی برای همۀ دانشجویان و همکاران گرامی، به آگاهی می‌رساند با توجّه به محدودیت‌های اعلام‌شده از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا و دورکاری کارکنان بخش آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه به مدّت دو هفته، شماره‌های ذیل برای برقراری ارتباط مجازی (صرفاً ارسال پیام) از طریق پیام‌رسان واتساپ معرّفی می‌گردد. در صورتی که در هر زمینۀ کاریِ حوزۀ معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی ابهام یا پرسشی داشتید می‌توانید پیام خود را به این شماره‌ها ارسال نمایید:

مقطع

شمارۀ ارسال پیام از طریق واتساپ

زمان ارسال پیام

کارشناسی

09183556212

8 - 15

دکتری عمومی (دامپزشکی)

09183556212

8 - 15

کارشناسی ارشد

09052701190

8 - 15

دکتری تخصصی

09052701190

8 - 15

 

لطفا با شماره‌های یادشده تماس نگیرید و فقط با پیام‌رسانِ واتساپ پیام ارسال نمایید.