اسامی پذیرفته شدگان استعدادهای درخشان


اسامی پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد و دکتری استعدادهای درخشان سال 1397 و فرم گزینش صلاحیتهای عمومی را می توانید از لینکهای زیر دریافت نمائید.  کارشناسی ارشد   دکتری فرم گزینش  صلاحیتهای عمومی

اسامی پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد و دکتری استعدادهای درخشان سال 1397 و فرم گزینش صلاحیتهای عمومی را می توانید از لینکهای زیر دریافت نمائید.

  1.  کارشناسی ارشد
  2.  دکتری
  3. فرم گزینش  صلاحیتهای عمومی