اسامی پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد استعدادهای درخشان(پذیرش بدون آزمون سال 1398)


اسامی پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد استعدادهای درخشان(پذیرش بدون آزمون سال 1398) تذکر ات مهم: 1- این پذیرش موقت بوده و در صورت تایید سازمان سنجش نهایی می گردد. 2- هر کدام از پذیرفته شدگان محترم در صورتی که ثبت نام نمایند و شماره دانشجویی به آنها تعلق بگیرد سپس انصراف دهند ملزم به پرداخت جریمه خواهند بود. 3- ثبت نام استعدادهای درخشان همزمان با داوطلبانی است که از طریق کنکور سراسری پذیرفته شده اند لذا به منظور اطلاع از زمان و نحوه ثبت نام به سایت اصلی دانشگاه(تحصیلات تکمیلی) مراجعه نمایید.( مراجعه به سایت تحصیلات تکمیلی از مرداد 98 به بعد باشد) 4- پذیرفته شدگانی که تمایل به انصراف دارند می توانند حداکثر تا تاریخ 12/5/98 انصراف مکتوب خود را به دفتر استعدادهای درخشان تحویل نمایند. تذکر: در صورت انصراف نفرات اصلی، افراد ذخیره به ترتیب جایگزین خواهند شد.   اسامی پذیرفته شدگان موقت  

اسامی پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد استعدادهای درخشان(پذیرش بدون آزمون سال 1398)

تذکر ات مهم:

1- این پذیرش موقت بوده و در صورت تایید سازمان سنجش نهایی می گردد.

2- هر کدام از پذیرفته شدگان محترم در صورتی که ثبت نام نمایند و شماره دانشجویی به آنها تعلق بگیرد سپس انصراف دهند ملزم به پرداخت جریمه خواهند بود.

3- ثبت نام استعدادهای درخشان همزمان با داوطلبانی است که از طریق کنکور سراسری پذیرفته شده اند لذا به منظور اطلاع از زمان و نحوه ثبت نام به سایت اصلی دانشگاه(تحصیلات تکمیلی) مراجعه نمایید.( مراجعه به سایت تحصیلات تکمیلی از مرداد 98 به بعد باشد)

4- پذیرفته شدگانی که تمایل به انصراف دارند می توانند حداکثر تا تاریخ 12/5/98 انصراف مکتوب خود را به دفتر استعدادهای درخشان تحویل نمایند.

تذکر: در صورت انصراف نفرات اصلی، افراد ذخیره به ترتیب جایگزین خواهند شد.

 

اسامی پذیرفته شدگان موقت