اسامی پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد استعدادهای درخشان(پذیرش بدون آزمون سال 1398)

اسامی پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد استعدادهای درخشان(پذیرش بدون آزمون سال 1398)


اسامی پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد استعدادهای درخشان(پذیرش بدون آزمون سال 1398)

تذکر ات مهم:

1- این پذیرش موقت بوده و در صورت تایید سازمان سنجش نهایی می گردد.

2- هر کدام از پذیرفته شدگان محترم در صورتی که ثبت نام نمایند و شماره دانشجویی به آنها تعلق بگیرد سپس انصراف دهند ملزم به پرداخت جریمه خواهند بود.

3- ثبت نام استعدادهای درخشان همزمان با داوطلبانی است که از طریق کنکور سراسری پذیرفته شده اند لذا به منظور اطلاع از زمان و نحوه ثبت نام به سایت اصلی دانشگاه(تحصیلات تکمیلی) مراجعه نمایید.( مراجعه به سایت تحصیلات تکمیلی از مرداد 98 به بعد باشد)

4- پذیرفته شدگانی که تمایل به انصراف دارند می توانند حداکثر تا تاریخ 12/5/98 انصراف مکتوب خود را به دفتر استعدادهای درخشان تحویل نمایند.

تذکر: در صورت انصراف نفرات اصلی، افراد ذخیره به ترتیب جایگزین خواهند شد.

 

اسامی پذیرفته شدگان موقت