استعدادهای درخشان (پذیرش بدون آزمون سال 1397)


اسامی پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد استعدادهای درخشان(پذیرش بدون آزمون سال 1397) تذکر ات مهم:  1- این پذیرش موقت بوده و در صورت تایید سازمان سنجش نهایی می گردد. 2- پذیرفته شدگان اصلی در صورت تمایل به انصراف ، می توانند درخواست مکتوب خود را حداکثر تا تاریخ 15/5/97 به دفتر استعدادهای درخشان تحویل دهند.( این تاریخ به هیچ وجه تمدید نخواهد شد) 3- در صورت انصراف نفرات اصلی، با افراد ذخیره تماس گرفته خواهد شد و در صورت تمایل جایگزین می شوند. 4- نتایج رشته هایی که اعلام نشده،  زمان و نحوه ثبت نام از کلیه پذیرفته شدگان اصلی متعاقبا  در همین قسمت اعلام خواهد شد. 5- هر کدام از پذیرفته شدگان محترم در صورتی که ثبت نام نمایند و شماره دانشجویی به آنها تعلق بگیرد سپس انصراف دهند ملزم به پرداخت جریمه خواهند بود. برای مشاهده لیست اینجا کلیک کنید .  

اسامی پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد استعدادهای درخشان(پذیرش بدون آزمون سال 1397)

تذکر ات مهم:

 1- این پذیرش موقت بوده و در صورت تایید سازمان سنجش نهایی می گردد.

2- پذیرفته شدگان اصلی در صورت تمایل به انصراف ، می توانند درخواست مکتوب خود را حداکثر تا تاریخ 15/5/97 به دفتر استعدادهای درخشان تحویل دهند.( این تاریخ به هیچ وجه تمدید نخواهد شد)

3- در صورت انصراف نفرات اصلی، با افراد ذخیره تماس گرفته خواهد شد و در صورت تمایل جایگزین می شوند.

4- نتایج رشته هایی که اعلام نشده،  زمان و نحوه ثبت نام از کلیه پذیرفته شدگان اصلی متعاقبا  در همین قسمت اعلام خواهد شد.

5- هر کدام از پذیرفته شدگان محترم در صورتی که ثبت نام نمایند و شماره دانشجویی به آنها تعلق بگیرد سپس انصراف دهند ملزم به پرداخت جریمه خواهند بود.

برای مشاهده لیست اینجا کلیک کنید .