اصلاحیه برنامه بیست و چهارمین المپیاد علمی دانشجویی(اردیبهشت98)