اطلاعیه دبیرخانه المپیاد دانشجویی منطقه 5 در خصوص برگزاری آزمون


به اطلاع داوطلبان بیست و پنجمین المپیاد علمی دانشجویی سال 99 می رساند، بنا بر اعلام سازمان سنجش این آزمون در تاریخ 25.7.99 برگزار نمی گردد و زمان بعدی آن پس از اعلام سازمان سنجش اطلاع رسانی خواهد شد.  فایل اسامی داوطلبان

اطلاعیه دبیرخانه المپیاد دانشجویی منطقه 5 در خصوص برگزاری آزمون

به اطلاع داوطلبان بیست و پنجمین المپیاد علمی دانشجویی سال 99 می رساند، بنا بر اعلام سازمان سنجش این آزمون در تاریخ 25.7.99 برگزار نمی گردد و زمان بعدی آن پس از اعلام سازمان سنجش اطلاع رسانی خواهد شد. 

فایل اسامی داوطلبان