«ضمن عرض تبریک به داوطلبان گرامی آزمون دکتری 1398معرفی‌شده به دانشگاه رازی برای انجام مصاحبه، به اطلاع می‌رساند این عزیزان در نخستین گام باید در مهلت مقرر در سامانه گلستان دانشگاه رازی، ثبت نام نمایند. اطلاعیه تکمیلی درخصوص نحوه ثبت نام، زمان‌بندی مصاحبه، مدارک مورد نیاز و دیگر جزئیات، طی روزهای آینده در اطلاعیه شماره 2 در همین پورتال منتشر خواهد شد.»