اطلاعیه مهم «انتخاب واحد نیمسال اول ۱۴۰۰- ۱۳۹۹»


جزئیات انتخاب واحد دانشجویان مقاطع مختلف در نیمسال اول 1400-1399   به شرح ذیل اعلام میگردد. الف- دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی ، کلیه ورودیها : 16 و 17 شهریور ماه 99 ب- دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری ، کلیه ورودیها : 17 شهریور ماه 99 ج- دانشجویان مقطع دکتری عمومی ، کلیه ورودیها : 17 شهریور ماه 99 د- حذف و اضافه (ترمیم) کلیه مقاطع و کلیه  ورودیها: 22 شهریور ماه 99 شروع کلاسها: 29 شهریور ماه 99 باتوجه به لزوم زمان کافی برای  همگام سازی داده های ثبت نام دانشجویان از سامانه گلستان به سامانه آموزش مجازی ، انتخاب واحد دانشجویان در روز 23 ام شهریور قطعی شده و امکان تغییرات وجود نخواهد داشت. بنایراین گروههای آموزشی در  بازه زمانی 18 الی 21 شهریورماه با اعلام وضعیت ابقاء یا حذف دروس ثبت نامی ، امکان ترمیم    بموقع را برای دانشجویان فراهم خواهند نمود. ضمنا   برابر آخرین مصوبه شورای آموزشی دانشگاه :   کلیه کلاسهای مقاطع  تحصیلات تکمیلی  و دروس  عملیات درمانگاهی  و  کارورزی دکتری عمومی دامپزشکی  بصورت  حضوری  بوده و سایر موارد  بصورت  غیرحضوری  و در سامانه  آموزش مجازی  برگزار میگردند.   اجرای این تصمیم منوط به  عدم ممانعت کمیته های مرجع و مرتبط با موضوع بیماری کرونا می باشد.  

اطلاعیه مهم «انتخاب واحد نیمسال اول ۱۴۰۰- ۱۳۹۹»

جزئیات انتخاب واحد دانشجویان مقاطع مختلف در نیمسال اول 1400-1399  به شرح ذیل اعلام میگردد.

الف- دانشجویان مقاطع کاردانی وکارشناسی ، کلیه ورودیها : 16 و 17 شهریور ماه 99

ب- دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری ، کلیه ورودیها : 17 شهریور ماه 99

ج- دانشجویان مقطع دکتری عمومی ، کلیه ورودیها : 17 شهریور ماه 99

د- حذف و اضافه (ترمیم) کلیه مقاطع و کلیه  ورودیها: 22 شهریور ماه 99

شروع کلاسها: 29 شهریور ماه 99

باتوجه به لزوم زمان کافی برای  همگام سازی داده های ثبت نام دانشجویان از سامانه گلستان به سامانه آموزش مجازی، انتخاب واحد دانشجویان در روز 23 ام شهریور قطعی شده و امکان تغییرات وجود نخواهد داشت. بنایراین گروههای آموزشی در  بازه زمانی 18 الی 21 شهریورماه با اعلام وضعیت ابقاء یا حذف دروس ثبت نامی ، امکان ترمیم   بموقع را برای دانشجویان فراهم خواهند نمود.

ضمنا  برابر آخرین مصوبه شورای آموزشی دانشگاه : 

 کلیه کلاسهای مقاطع تحصیلات تکمیلی و دروس عملیات درمانگاهی و کارورزی دکتری عمومی دامپزشکی بصورت حضوری بوده و سایر موارد  بصورت غیرحضوری و در سامانه آموزش مجازی برگزار میگردند.  

اجرای این تصمیم منوط به عدم ممانعت کمیته های مرجع و مرتبط با موضوع بیماری کرونا می باشد.