اطلاعیه مهم در مورد گواهی اشتغال به تحصیل


قابل توجه دانشجویان گرامی در صورتیکه درخواست گواهی اشتغال به تحصیل دارید از مورخه 1399/07/01 نیاز به مراجعه حضوری به واحدهای مختلف نمی باشد.  مراحل انجام کار: 1- از ساعت 8 صبح الی 12 ظهر از طریق پردازش 12460 درخواست خود را بطور کامل ثبت نمایید. 2-  از ساعت 14 به بعد از طریق گزارش 1251 نسبت به پرینت گواهی اشتغال به تحصیل اقدام نمائید. لطفا از مراجعه حضوری جهت پیگیری خودداری شود، تمامی درخواست ها بصورت روزانه بین ساعات 12 الی 14 بررسی و تایید خواهند شد. توجه فرمایید: الف- با اجرای گزارش 1251 ، گواهی های قبلی شما (به ترتیب از قدیم به جدید) نیز نمایش داده میشوند که برای پرینت جدیدترین آنها لطفا به آخرین صفحه این گزارش مراجعه نمایید. ب-   چنانچه مایل هستید این گواهی را در کاغذ آرم دار دانشگاه چاپ نمایید، میتوانید فایل کاغذ آرم دار را از اینجا دانلود نمایید. 

اطلاعیه مهم در مورد گواهی اشتغال به تحصیل

قابل توجه دانشجویان گرامی

در صورتیکه درخواست گواهی اشتغال به تحصیل دارید از مورخه 1399/07/01 نیاز به مراجعه حضوری به واحدهای مختلف نمی باشد. 

مراحل انجام کار:

1- از ساعت 8 صبح الی 12 ظهر از طریق پردازش 12460 درخواست خود را بطور کامل ثبت نمایید.

2-  از ساعت 14 به بعد از طریق گزارش 1251 نسبت به پرینت گواهی اشتغال به تحصیل اقدام نمائید.

لطفا از مراجعه حضوری جهت پیگیری خودداری شود، تمامی درخواست ها بصورت روزانه بین ساعات 12 الی 14 بررسی و تایید خواهند شد.

توجه فرمایید:

الف- با اجرای گزارش 1251 ، گواهی های قبلی شما (به ترتیب از قدیم به جدید) نیز نمایش داده میشوند که برای پرینت جدیدترین آنها لطفا به آخرین صفحه این گزارش مراجعه نمایید.

ب-  چنانچه مایل هستید این گواهی را در کاغذ آرم دار دانشگاه چاپ نمایید، میتوانید فایل کاغذ آرم دار را از اینجا دانلود نمایید.