اطلاعیه پذیرش بدون آزمون دانشجویان ممتاز در مقطع کارشناسی ارشد


به اطلاع دانشجویان دانشکده های تربیت بدنی و کشاورزی می رساند برای ثبت نام در فراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان مقطع کارشناسی ارشد سال 1400 می توانند از تاریخ 12/12/99 لغایت 25/12/99 با مراجعه به سیستم گلستان، قسمت پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان، نسبت به ثبت نام و شرکت در فراخوان اقدام نمایند. یادآوری می شود مهلت مذکور به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد. فایل راهنما و فرم های مورد نیاز 

اطلاعیه پذیرش بدون آزمون دانشجویان ممتاز در مقطع کارشناسی ارشد

به اطلاع دانشجویان دانشکده های تربیت بدنی و کشاورزی می رساند برای ثبت نام در فراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان مقطع کارشناسی ارشد سال 1400 می توانند از تاریخ 12/12/99 لغایت 25/12/99 با مراجعه به سیستم گلستان، قسمت پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان، نسبت به ثبت نام و شرکت در فراخوان اقدام نمایند. یادآوری می شود مهلت مذکور به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.

فایل راهنما و فرم های مورد نیاز