اطلاعیه پذیرش بدون آزمون دانشجویان ممتاز در مقطع کارشناسی ارشد 1400


دانشگاه رازی در اجرای سیاست‌های هدایت وحمایت از دانشجویان برتر برای ورود به مقطع کارشناسی ارشد با استناد به آیین‌نامه‌های شورای هدایت استعداد درخشان وزارت علوم، تحقیقات وفناوری، مصوبات شورای آموزشی دانشگاه، برای سال تحصیلی 1401-1400 از بین دانشجویان ورودی سال 1396 که جزء پانزده درصد برتر دانشگاه رازی هستند و همچنین از میان پانزده درصد برتر سایر دانشگاه‌های مورد تأیید وزارت علوم، در کلیۀ رشته‌هایی که از طریق آزمون سراسری پذیرش دانشجو دارد، به صورت مازاد برظرفیت و با رعایت کامل مقررات مربوطه، دانشجو می‌پذیرد. کلیه متقاضیان از تاریخ 17/09/99 تا 30/10/99 می‌توانند به سامانۀ جامع آموزشی دانشگاه رازی به نشانی       https://golestan.razi.ac.ir   مراجعه و نسبت به ثبت نام و بارگذاری مدارک خود اقدام نمایند. * ارائۀ درخواست و دارابودن حداقل شرایط به هیچ عنوان به معنی پذیرش نمی‌باشد. * پذیرش اولیه به منزلۀ پذیرش قطعی نیست و هیچگونه حقّی برای داوطلبان ایجاد نمی‌کند. * پذیرش نهایی منوط به تأیید سازمان سنجش آموزش کشور است. * با توجه به اینکه احتمال تغییر در رشته‌های مشمول پذیرش بدون آزمون مندرج در جدول شماره 1 برای سال تحصیلی 1401-1400 وجود دارد، لذا حذف رشته/گرایش مورد تقاضای داوطلبان، هیچگونه حقّی برای آنان ایجاد نمی‌کند.   شرایط پذیرش و نحوه ثبت نام فرم های مورد نیاز   توجه: هر گونه اطلاع رسانی به داوطلبان منحصراً از طریق پایگاه اینترنتی دانشگاه به نشانی   www.razi.ac.ir   (قسمت اطلاعیه ها) صورت می پذیرد. لذا به داوطلبان توصیه می شود به منظور اطلاع از وضعیت خود فقط از طریق سایت دانشگاه ، اطلاعیه های منتشر شده از سوی دفتر استعدادهای درخشان را به طور منظم پیگیری نمایند . خواهشمند است از تماس تلفنی غیر ضروری و مراجعه حضوری جداً خود داری نمایید.        

اطلاعیه پذیرش بدون آزمون دانشجویان ممتاز در مقطع کارشناسی ارشد 1400

دانشگاه رازی در اجرای سیاست‌های هدایت وحمایت از دانشجویان برتر برای ورود به مقطع کارشناسی ارشد با استناد به آیین‌نامه‌های شورای هدایت استعداد درخشان وزارت علوم، تحقیقات وفناوری، مصوبات شورای آموزشی دانشگاه، برای سال تحصیلی 1401-1400 از بین دانشجویان ورودی سال 1396 که جزء پانزده درصد برتر دانشگاه رازی هستند و همچنین از میان پانزده درصد برتر سایر دانشگاه‌های مورد تأیید وزارت علوم، در کلیۀ رشته‌هایی که از طریق آزمون سراسری پذیرش دانشجو دارد، به صورت مازاد برظرفیت و با رعایت کامل مقررات مربوطه، دانشجو می‌پذیرد.

کلیه متقاضیان از تاریخ 17/09/99 تا 30/10/99 می‌توانند به سامانۀ جامع آموزشی دانشگاه رازی به نشانی      https://golestan.razi.ac.ir  مراجعه و نسبت به ثبت نام و بارگذاری مدارک خود اقدام نمایند.

* ارائۀ درخواست و دارابودن حداقل شرایط به هیچ عنوان به معنی پذیرش نمی‌باشد.

* پذیرش اولیه به منزلۀ پذیرش قطعی نیست و هیچگونه حقّی برای داوطلبان ایجاد نمی‌کند.

* پذیرش نهایی منوط به تأیید سازمان سنجش آموزش کشور است.

* با توجه به اینکه احتمال تغییر در رشته‌های مشمول پذیرش بدون آزمون مندرج در جدول شماره 1 برای سال تحصیلی 1401-1400 وجود دارد، لذا حذف رشته/گرایش مورد تقاضای داوطلبان، هیچگونه حقّی برای آنان ایجاد نمی‌کند.

 

شرایط پذیرش و نحوه ثبت نام

فرم های مورد نیاز

 

توجه:

هر گونه اطلاع رسانی به داوطلبان منحصراً از طریق پایگاه اینترنتی دانشگاه به نشانی  www.razi.ac.ir   (قسمت اطلاعیه ها) صورت می پذیرد. لذا به داوطلبان توصیه می شود به منظور اطلاع از وضعیت خود فقط از طریق سایت دانشگاه ، اطلاعیه های منتشر شده از سوی دفتر استعدادهای درخشان را به طور منظم پیگیری نمایند .خواهشمند است از تماس تلفنی غیر ضروری و مراجعه حضوری جداً خود داری نمایید.