نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

امور مربوط به اداره فارغ التحصیلان

امور مربوط به اداره فارغ التحصیلاناداره کل آموزش تحصیلات تکمیلی
شرایط تحویل مدرک تحصیلی دانش آموختگان مشمول خدمت وظیفه عمومی چارت فراغت از تحصیل
چارت فراغت از تحصیل مدارک لازم جهت دریافت اصل دانشنامه و ریزنمرات کارشناسی ارشد و دکتری
  مراحل صدور گواهینامه موقت
   

مدارک لازم جهت ارسال دانشنامه از طرف  اداره دانش آموختگان 

  1. دوره روزانه
  2.  دوره نوبت دوم (شبانه)
  3.  تکمیل ظرفیت