برنامه کلاسهای مجازی عملی تخصصی علوم ورزشی و تربیت بدنی


  کلاسها از اول مرداد 99 به صورت مجازی و از طریق سامانه LMS برگزار خواهد شد.   لینک  برنامه کلاسهای مجازی عملی تخصصی علوم ورزشی و تربیت بدنی عمومی 1  و 2      

برنامه کلاسهای مجازی عملی تخصصی علوم ورزشی و تربیت بدنی

 

کلاسها از اول مرداد 99 به صورت مجازی و از طریق سامانه LMS برگزار خواهد شد.

 

لینک برنامه کلاسهای مجازی عملی تخصصی علوم ورزشی و تربیت بدنی عمومی 1 و 2