مراسم تقدیر و تجلیل از دانشجویان و دانش آموختگان ممتاز دانشگاه

برگزاری کنکور سراسری سال 1397