تبریک روز دانشجو


بسم الله الرحمن الرحیم   فرارسدن 16 آذر، روز دانشجو را به همۀ شما دانشجویان عزیز دانشگاه تبریک و شادباش عرض می‌نماییم و ضمن آرزوی تندرستی برای شما و خانواده‌های گرامی‌تان، امیدواریم در پناه خداوند علیم، همواره در مسیر دانش‌اندوزی پیروز و استوار باشید. باور و امید قلبی ما این است که به یاری خدای متعال به‌زودی با عبور از شرایط دشوار امروز و بازگشایی دانشگاه، دوباره شاهد شور و نشاط و سرزندگی ناشی از حضور شما عزیزان در محیط دانشگاه خواهیم بود.   حوزۀ معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه رازی  

بسم الله الرحمن الرحیم

 

فرارسدن 16 آذر، روز دانشجو را به همۀ شما دانشجویان عزیز دانشگاه تبریک و شادباش عرض می‌نماییم و ضمن آرزوی تندرستی برای شما و خانواده‌های گرامی‌تان، امیدواریم در پناه خداوند علیم، همواره در مسیر دانش‌اندوزی پیروز و استوار باشید. باور و امید قلبی ما این است که به یاری خدای متعال به‌زودی با عبور از شرایط دشوار امروز و بازگشایی دانشگاه، دوباره شاهد شور و نشاط و سرزندگی ناشی از حضور شما عزیزان در محیط دانشگاه خواهیم بود.

 

حوزۀ معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه رازی