دفتر معاونت آموزشی:

083-34274511-13

دفتر تحصیلات تکمیلی:

083-34277618

ادارۀ دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی:

083-34248990

کانال اطلاع‌رسانی سروش:

@takmilirazi

نشانی: کرمانشاه، باغ ابریشم، دانشگاه رازی، سازمان مرکزی دانشگاه، حوزۀ معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی، کد پستی ۶۷۱۴۹۶۷۳۴۶