تمدید مهلت ثبت نام مصاحبۀ دکتری


به اطلاع داوطلبان گرامی مصاحبۀ دکتری در دانشگاه رازی می‌رساند مهلت ثبت نام در سامانۀ گلستان تا ساعت 24 یکشنبه 6 مهرماه تمدید شد.

به اطلاع داوطلبان گرامی مصاحبۀ دکتری در دانشگاه رازی می‌رساند مهلت ثبت نام در سامانۀ گلستان تا ساعت 24 یکشنبه 6 مهرماه تمدید شد.