با تبریک خدمت کلیۀ‌ پذیرفته‌شدگان در آزمون‌ ورودی‌ دوره‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاه رازی، به اطلاع می‌رساند ثبت نام در دانشگاه رازی کاملاً به‌صورت غیر حضوری  انجام خواهد شد؛ لطفاً از مراجعۀ حضوری به دانشگاه برای ثبت نام خودداری فرمایید.

مراحل ثبت نام:

الف) مرحلۀ ثبت نام اینترنتی

پذیرفته‌شدگان باید در تاریخ‌های مقرر با ورود به سایت  http://golestan.razi.ac.ir/  و با استفاده از راهنمای سیستم، نسبت به ثبت نام اولیه و درج اطلاعات و اسکن مدارک مورد نیاز اقدام نمایند.

شناسه کاربری و گذروازه  به صورت ذیل می باشد.

 

شناسه کاربری : کد داوطلبی+U971

گذروازه : کد ملی

 

ب) مرحلۀ ارسال پُستی مدارک:

لازم است پذیرفته‌شدگان گرامی در تاریخ‌های مشخّص‌شده از طریق پُست پیشتاز نسبت به ارسال مدارک و مستندات یادشده در اطلاعیۀ ثبت نام، به نشانی ذیل اقدام نمایند:

نشانی پُستی: کرمانشاه، باغ ابریشم، پردیس دانشگاه رازی، سازمان مرکزی، مدیریت تحصیلات تکمیلی، مربوط به ثبت نام ارشد/ دکتری (بر روی پاکت عنوان رشـتۀ قبولی و مدارک موجود در پاکت درج شود).

تذکّر: عدم ثبت نام غیر حضوری و ارسال مدارک در تاریخ‌های مقرّر، به منزلۀ انصراف قطعی از ادامۀ تحصیل تلقّی خواهد شد.

اطلاعیه ثبت نام، متناسب با برنامه ثبت نام در همین صفحه و نیز در بخش اطلاعیه‌های این پورتال درج خواهد شد.