راهنمای استفاده از سامانه LMS

راهنمای استفاده از سامانه LMS


  آموزش های مربوط به اساتید راهنمای ساخت آزمون - ۱  لینک دانلود راهنمای ساخت آزمون - ۲ لینک دانلود راهنمای ساخت مخزن سئوالات لینک دانلود راهنمای سامانه آموزش مجازی  LMS -  لینک دانلود راهنمای بارگذاری فایل پیوست لینک دانلود راهنمای ضبط فیلم کلاس مجازی توسط استاد لینک دانلود سوالات متداول لینک دانلود راهنمای فعال کردن  Popup  در مرورگر  Chrome راهنمای فعال کردن  Popup  در مرورگر  IE   آموزش های مربوط به دانشجویان راهنمای شرکت در آزمون  لینک دانلود راهنمای سامانه آموزش مجازی  LMS -  لینک دانلود سوالات متداول لینک دانلود دستورالعمل تصویب پروپوزال و دفاع به شیوۀ غیرحضوری راهنمای دفاع غیرحضوری در سامانۀ  LMS      جدول دسترسی به برنامه هفتگی ارائه مجازی نیمسال دوم 1400-1399 -  به تفکیک دانشکده ها برنامه ارائه غیرحضوری دروس دانشکده دامپزشکی برنامه ارائه غیرحضوری دروس دانشکده فنی مهندسی برنامه ارائه غیرحضوری دروس دانشکده علوم اجتماعی برنامه ارائه غیرحضوری دروس دانشکده کشاورزی ( کارشناسی - تحصیلات تکمیلی )  برنامه ارائه غیرحضوری دروس دانشکده علوم ( گروه آمار - گروه ریاضی - گروه زیست شناسی - گروه فیزیک )   برنامه ارائه غیرحضوری دروس دانشکده علوم ورزشی برنامه ارائه غیرحضوری دروس دانشکده ادبیات و علوم انسانی به پورتال اختصاصی گروههای این دانشکده مراجعه شود. آدرس پورتال دانشکده:  Lit.razi.ac.ir برنامه ارائه غیرحضوری دروس دانشکده شیمی  برنامه ارائه غیرحضوری دروس دانشکده فنی مهندسی اسلام آباد برنامه ارائه غیرحضوری دروس دانشکده مدیریت و حسابداری جوانرود برنامه ارائه غیرحضوری دروس دانشکده کشاورزی سنقر گروه معارف اسلامی    

 

آموزش های مربوط به اساتید

راهنمای ساخت آزمون - ۱

 لینک دانلود

راهنمای ساخت آزمون - ۲

لینک دانلود

راهنمای ساخت مخزن سئوالات

لینک دانلود

راهنمای سامانه آموزش مجازی LMS - 

لینک دانلود

راهنمای بارگذاری فایل پیوست

لینک دانلود

راهنمای ضبط فیلم کلاس مجازی توسط استاد

لینک دانلود

سوالات متداول

لینک دانلود

راهنمای فعال کردن Popup در مرورگر Chrome

راهنمای فعال کردن Popup در مرورگر IE

 

آموزش های مربوط به دانشجویان

راهنمای شرکت در آزمون

 لینک دانلود

راهنمای سامانه آموزش مجازی LMS - 

لینک دانلود

سوالات متداول

لینک دانلود

دستورالعمل تصویب پروپوزال و دفاع به شیوۀ غیرحضوری

راهنمای دفاع غیرحضوری در سامانۀ LMS 

 
 

جدول دسترسی به برنامه هفتگی ارائه مجازی نیمسال دوم 1400-1399 -  به تفکیک دانشکده ها

برنامه ارائه غیرحضوری دروس دانشکده دامپزشکی

برنامه ارائه غیرحضوری دروس دانشکده فنی مهندسی

برنامه ارائه غیرحضوری دروس دانشکده علوم اجتماعی

برنامه ارائه غیرحضوری دروس دانشکده کشاورزی

(کارشناسی - تحصیلات تکمیلی)

 برنامه ارائه غیرحضوری دروس دانشکده علوم

(گروه آمار- گروه ریاضی- گروه زیست شناسی- گروه فیزیک)

 

برنامه ارائه غیرحضوری دروس دانشکده علوم ورزشی

برنامه ارائه غیرحضوری دروس دانشکده ادبیات و علوم انسانی

به پورتال اختصاصی گروههای این دانشکده مراجعه شود. آدرس پورتال دانشکده:  Lit.razi.ac.ir

برنامه ارائه غیرحضوری دروس دانشکده شیمی 

برنامه ارائه غیرحضوری دروس دانشکده فنی مهندسی اسلام آباد

برنامه ارائه غیرحضوری دروس دانشکده مدیریت و حسابداری جوانرود

برنامه ارائه غیرحضوری دروس دانشکده کشاورزی سنقر

گروه معارف اسلامی