راهنما و اطلاعیه ثبت نام دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری سال 1399 دانشگاه رازی


برای دریافت اطلاعیه و فایل راهنمای ثبت نام  روی لینک های مربوطه کلیک کنید.   کارشناسی ارشد توضیحات در خصوص وضعیت نظام وظیفه دانشجویان کارشناسی ارشد پذیرفته شده دکتری

راهنما و اطلاعیه ثبت نام دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری سال 1399 دانشگاه رازی

برای دریافت اطلاعیه و فایل راهنمای ثبت نام  روی لینک های مربوطه کلیک کنید.

 

کارشناسی ارشد

توضیحات در خصوص وضعیت نظام وظیفه دانشجویان کارشناسی ارشد پذیرفته شده

دکتری