نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شرح وظایف دانش آموختگان

شرح وظایف دانش آموختگان


 

۱. صدور نامه نظام وظیفه دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی

۲. صدور گواهی موقت در مقطع کارشناسی و کاردانی

۳. صدور دانشنامه و ریزنمرات رسمی فارسی در مقطع کارشناسی و کاردانی

۴. صدور گواهی رتبه در در مقطع کارشناسی و کاردانی

۵. ارسال تاییدیه و ریزنمرات به دانشگاه‌ها و سایر مراکز و ادارت در سراسر کشور.

6. محاسبه هزینه آموزش رایگان برای دانشجوی دوره روزانه در مقطع کارشناسی و کاردانی

7. انجام امور نهایی فراغت از تحصیل دانشجویان که از دانشکده ها ارجاع گردیده

۸. ارسال بخشناامه‌های مربوط به فارغ التحصیلان به واحدهای تابعه و دانشکده ها