نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شرح وظایف دانش آموختگان

 

۱. صدور نامه نظام وظیفه دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی

۲. صدور گواهی موقت در مقطع کارشناسی و کاردانی

۳. صدور دانشنامه و ریزنمرات رسمی فارسی در مقطع کارشناسی و کاردانی

۴. صدور گواهی رتبه در در مقطع کارشناسی و کاردانی

۵. ارسال تاییدیه و ریزنمرات به دانشگاه‌ها و سایر مراکز و ادارت در سراسر کشور.

6. محاسبه هزینه آموزش رایگان برای دانشجوی دوره روزانه در مقطع کارشناسی و کاردانی

7. انجام امور نهایی فراغت از تحصیل دانشجویان که از دانشکده ها ارجاع گردیده

۸. ارسال بخشناامه‌های مربوط به فارغ التحصیلان به واحدهای تابعه و دانشکده ها