اخبار و انتصابات

تقویم آموزشی دانشگاه
تقویم آموزشی دانشگاه
برای دیدن برنامه هفتگی نیمسال دوم سال تحصیلی 1398 اینجا کلیک کنید.
برنامه هفتگی گروه های آموزشی در نیمسال دوم 1398
برنامه هفتگی گروه های آموزشی در نیمسال دوم 1398

دانشکده دامپزشکی                             ...

اطلاعیه در خصوص غیبت امتحانی دانشجویان
اطلاعیه در خصوص غیبت امتحانی دانشجویان

ضمن آرزوی سلامتی و توفیق دانشجویان گرامی در آزمونهای پایان ترم ، بدینوسیله نکات مهم زیر یادآور می گردد:

بر اساس آیین نامه آموزشی  غیبت...

اطلاعیه های دانشجویان کارشناسی

اطلاعیه های دانشجویان ارشد

اطلاعیه های دانشجویان دکتری

اطلاعیه های استعدادهای درخشان