لزوم اخذ پیشینه پژوهشی از سامانه ایرانداک


بر پایه آیین‌نامۀ شماره 195929/و مورخ 95.9.6 وزارت علوم، فناوری و تحقیقات؛ دستورالعمل صادره از پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) و مصوبۀ مورخ 96.05.25 شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه، لازم است پیش از تصویب پروپوزالِ دانشجویان تحصیلات تکمیلی، به منظور پیشگیری از انتخاب موضوعات تکراری، پیشینۀ پژوهش توسط استادان محترم راهنما از سامانۀ یادشده اخذ و کد آن در بخشِ درنظرگرفته‌شده در فرم پروپوزال درج شود. با تأکید بر این نکته که از اوّل آذر 1396 تصویب پروپوزال با داشتن کد مذکور امکان‌پذیر خواهد بود. فایل راهنمای تصویری را می‌توانید در همین پرتال دریافت نمایید .

بر پایه آیین‌نامۀ شماره 195929/و مورخ 95.9.6 وزارت علوم، فناوری و تحقیقات؛ دستورالعمل صادره از پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) و مصوبۀ مورخ 96.05.25 شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه، لازم است پیش از تصویب پروپوزالِ دانشجویان تحصیلات تکمیلی، به منظور پیشگیری از انتخاب موضوعات تکراری، پیشینۀ پژوهش توسط استادان محترم راهنما از سامانۀ یادشده اخذ و کد آن در بخشِ درنظرگرفته‌شده در فرم پروپوزال درج شود. با تأکید بر این نکته که از اوّل آذر 1396 تصویب پروپوزال با داشتن کد مذکور امکان‌پذیر خواهد بود. فایل راهنمای تصویری را می‌توانید در همین پرتال دریافت نمایید.