به اطلاع داوطلبان گرامی مصاحبۀ دکتری 1399 در دانشگاه رازی می‌رساند، پیرو درخواست‌‌های مکرر این عزیزان و تدام شرایط خاص کرونایی در کرمانشاه، مصاحبۀ دکتری در همۀ کدرشته‌های امتحانی دانشگاه رازی به صورت مجازی برگزار خواهد شد؛ بر این اساس:

1. زمان ثبت نام در سامانۀ گلستان تا 2 مهر تمدید شد.

2. با توجه به اینکه روز اصلی مصاحبۀ داوطلبان کدرشتۀ «زیست‌شناسی سلولی و مولکولی»، اول مهرماه است، داوطلبانی که تاکنون در این کدرشته در سامانۀ گلستان ثبت نام نکرده و در مهلت باقیمانده امکان شرکت در مصاحبه را ندارند، می‌توانند پس از ثبت نام در مصاحبۀ افراد جامانده (8 مهر) شرکت کنند.

3. لینک دعوت به مصاحبۀ آن دسته از رشته‌هایی که در اصلاحیۀ راهنما درج نشده، متعاقبا اعلام خواهد شد.

4. داوطلبان در روزهای آینده با مراجعه به پورتال دانشکده‌ها از ساعت حضور خود در سامانۀ LMS مطلع شوند.

5. برای اطلاع از آخرین جزئیات آزمون افزون بر مراجعه به پورتال دانشگاه، می‌توانید به کانال زیر بپیوندید:

t.me/takmilirazi