نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیریت امور آموزشی

مدیریت امور آموزشی


 این اداره انجام  امور آموزشی مربوط به دانشجویان مقطع کارشناسی را با همراهی ادارات آموزش دانشکده ها بر عهده دارد. غالب این امور شامل برنامه ریزی دروس عمومی، معارف و پایه، پذیرش و ثبت نام دانشجویان ورودی جدید و میهمان یا انتقالی، انجام امور فراغت از تحصیل دانشجویان و صدور مدارک و تائیدیه تحصیلی، نظارت بر انتخاب واحد دانشجویان  ، نظارت بر تشکیل کلاسهای آموزشی و امتحانات پایان ترم،  نظارت بر ثبت نمرات و  محاسبه حق التدریس اساتید می باشند.

مدیریت و کلیه همکاران ادارة کل امور آموزشی دانشگاه ضمن اجرای ضوابط  وزارت علوم تحقیقات و فناوری، مصوبات شورای آموزشی دانشگاه، کمیسیون موارد خاص، تلاش می نمایند که در فرآیند ورود و خروج دانشجویان و دانش آموختگان از ابتدای ثبت‌نام، حین تحصیل و فراغت از تحصیل، تمامی امور با دقت و حساسیت مضاعف انجام شود.