مراسم تجلیل از دانشجویان و دانش آموختگان نخبه دانشگاه رازی آبان ماه 1397


  مراسم تقدیر و تجلیل از دانشجویان و دانش آموختگان ممتاز دانشگاه ، دانشجویان نمونه کشوری ، برگزیدگان بیست و سومین المپیاد علمی دانشجویی کشور ، انجمن علمی های برگزیده جشنواره حرکت به همراه خانواده های محترم آنان  برای هفد همین سال متوالی در آبان ماه 97 با حضور مسئولین محترم دانشگاه در سالن آمفی تئاتر دانشکده ادبیات  به مدیریت معاونت آموزشی برگزار گردید. در این مراسم از دانشجویان ممتاز در 67 رشته گرایش تحصیلی برای ورودیهای 94- 95- 96 و دانش آموختگان ممتاز ورودی 93 بدون در نظر گرفتن روزانه یا شبانه بودن آنها و برگزیدگان بیست و سومین المپیاد علمی دانشجویی کشور تقدیر به عمل آمد . این مراسم براساس برنامه زمانبندی شده به ترتیب :                                                                                                                                                       یکشنبه صبح مورخ 27/8/97 ساعت 12-9 دانشکده های جوانرود، تربیت بدنی، شیمی و علوم دوشنبه صبح مورخ 28/8/97 ساعت 12-9 دانشکده های ادبیات و علوم اجتماعی  سه شنبه صبح مورخ 29/8/97 ساعت 12-9 دانشکده های فنی مهندسی اسلام آباد و فنی مهندسی  سه شنبه بعد از ظهر مورخ 29/8/97 ساعت 16-14 : دانشکده های کشاورزی سنقر ، دامپزشکی، کشاورزی و منابع طبیعی درسالن آمفی تئاتر دانشکده ادبیات برگزار گردید. در این مراسم از 646 دانشجو و دانش آموخته ممتاز  ، 15 نفر از برگزیدگان بیست و سومین المپیاد علمی دانشجویی کشور ،10  انجمن علمی برگزیده ، یک نفر برنده مدال نقره مسابقات بین المللی ریاضی  و 18 نفر از برگزیدگان بنیاد ملی نخبگان استان تقدیر به عمل آمد. (جمعاً 690 نفر)     

 

مراسم تقدیر و تجلیل از دانشجویان و دانش آموختگان ممتاز دانشگاه ، دانشجویان نمونه کشوری ، برگزیدگان بیست و سومین المپیاد علمی دانشجویی کشور ، انجمن علمی های برگزیده جشنواره حرکت به همراه خانواده های محترم آنان  برای هفد همین سال متوالی در آبان ماه 97 با حضور مسئولین محترم دانشگاه در سالن آمفی تئاتر دانشکده ادبیات  به مدیریت معاونت آموزشی برگزار گردید. در این مراسم از دانشجویان ممتاز در 67 رشته گرایش تحصیلی برای ورودیهای 94- 95- 96 و دانش آموختگان ممتاز ورودی 93 بدون در نظر گرفتن روزانه یا شبانه بودن آنها و برگزیدگان بیست و سومین المپیاد علمی دانشجویی کشور تقدیر به عمل آمد . این مراسم براساس برنامه زمانبندی شده به ترتیب :                                                                                                                                                     

 یکشنبه صبح مورخ 27/8/97 ساعت 12-9 دانشکده های جوانرود، تربیت بدنی، شیمی و علوم

دوشنبه صبح مورخ 28/8/97 ساعت 12-9 دانشکده های ادبیات و علوم اجتماعی

 سه شنبه صبح مورخ 29/8/97 ساعت 12-9 دانشکده های فنی مهندسی اسلام آباد و فنی مهندسی

 سه شنبه بعد از ظهر مورخ 29/8/97 ساعت 16-14 : دانشکده های کشاورزی سنقر ، دامپزشکی، کشاورزی و منابع طبیعی درسالن آمفی تئاتر دانشکده ادبیات برگزار گردید. در این مراسم از 646 دانشجو و دانش آموخته ممتاز  ، 15 نفر از برگزیدگان بیست و سومین المپیاد علمی دانشجویی کشور ،10  انجمن علمی برگزیده ، یک نفر برنده مدال نقره مسابقات بین المللی ریاضی  و 18 نفر از برگزیدگان بنیاد ملی نخبگان استان تقدیر به عمل آمد. (جمعاً 690 نفر)