نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مسئولین تیم المپیاد دانشجویی گروه های مختلف

مسئولین تیم المپیاد دانشجویی گروه های مختلف


مسئولین تیم المپیاد دانشجویی گروه‌های آموزشی دانشگاه رازی

برای‌ هررشته‌ که‌ قراراست‌ درآن‌ المپیاد برگزار شود یک نفر به عنوان مسئول تیم المپیاد دانشجویی  باحکم‌ معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه منصوب‌ می‌گردد.

وظایف مسئول المپیاد

1- معرفی تیم 5 نفره از دانشجویان علاقه مند و حائز شرایط رشته مربوطه به دبیرخانه منطقه 5 المپیاد

2- تعیین مدرسین همکار برای تدریس دروس المپیاد به منظور آمادگی بیشتر دانشجویان

3- پیگیری و تشویق دانشجویان به شرکت در کلاس‌های آمادگی

 

تیم اجرایی المپیاد علمی-دانشجویی دانشگاه رازی

به منظور هماهنگی مسئولین المپیاد تمامی گروه‌های آموزشی دانشگاه رازی در انجام وظایف محوله تیم اجرایی المپیاد دانشگاه رازی با 5 عضو فعالیت دارد.