مسئولین تیم المپیاد دانشجویی گروه‌های آموزشی دانشگاه رازی

برای‌ هررشته‌ که‌ قراراست‌ درآن‌ المپیاد برگزار شود یک نفر به عنوان مسئول تیم المپیاد دانشجویی  باحکم‌ معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه منصوب‌ می‌گردد.

وظایف مسئول المپیاد

1- معرفی تیم 5 نفره از دانشجویان علاقه مند و حائز شرایط رشته مربوطه به دبیرخانه منطقه 5 المپیاد

2- تعیین مدرسین همکار برای تدریس دروس المپیاد به منظور آمادگی بیشتر دانشجویان

3- پیگیری و تشویق دانشجویان به شرکت در کلاس‌های آمادگی

 

تیم اجرایی المپیاد علمی-دانشجویی دانشگاه رازی

به منظور هماهنگی مسئولین المپیاد تمامی گروه‌های آموزشی دانشگاه رازی در انجام وظایف محوله تیم اجرایی المپیاد دانشگاه رازی با 5 عضو فعالیت دارد.