مصاحبه دکتری 1399


    کاربرگ شماره 1 (تکمیل توسط داوطلب) کاربرگ شماره 2 (تأیید مقاله) پیوست(معدل دانشجویان سال آخر) برگزاری مصاحبۀ همۀ رشته‌ها به صورت مجازی اصلاحیۀ اطلاعیۀ مصاحبۀ دکتری 99 اصلاحیۀ راهنمای مصاحبۀ مجازی 99 تمدید مهلت ثبت نام نحوۀ اطلاع از برنامۀ ساعت ورود به جلسۀ مجازی مصاحبه لینک ورود به جلسۀ مجازی مصاحبۀ دکتری ( جدید ) برنامۀ ساعت ورود هر داوطلب به جلسۀ مصاحبه (جدید)

مصاحبه دکتری 1399

 

 

کاربرگ شماره 1 (تکمیل توسط داوطلب)

کاربرگ شماره 2 (تأیید مقاله)

پیوست(معدل دانشجویان سال آخر)

برگزاری مصاحبۀ همۀ رشته‌ها به صورت مجازی

اصلاحیۀ اطلاعیۀ مصاحبۀ دکتری 99

اصلاحیۀ راهنمای مصاحبۀ مجازی 99

تمدید مهلت ثبت نام

نحوۀ اطلاع از برنامۀ ساعت ورود به جلسۀ مجازی مصاحبه

لینک ورود به جلسۀ مجازی مصاحبۀ دکتری (جدید)

برنامۀ ساعت ورود هر داوطلب به جلسۀ مصاحبه (جدید)