اخبار و انتصابات

اطلاعیه در خصوص تاریخ دفاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی
مدارک لازم جهت ارسال دانشنامه از طرف اداره دانش آموختگان
مدارک لازم جهت ارسال دانشنامه از طرف اداره دانش آموختگان
مدارک لازم جهت ارسال دانشنامه از طرف اداره دانش آموختگان دوره روزانه دوره نوبت دوم (شبانه) تکمیل ظرفیت
اطلاعیه ثبت نام پذیرفته‌ شدگان‌ نهایی دورۀ کارشناسی سال 1397
اطلاعیه ثبت نام پذیرفته‌ شدگان‌ نهایی دورۀ کارشناسی سال 1397

 

با تبریک خدمت کلیۀ‌ پذیرفته‌شدگان آزمون‌ ورودی‌ دورۀ کارشناسی سال 1397...

آرشیو خبرها