نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معرفی مدیر کل

معرفی مدیر کل


 

دکتر رضا آقایاری : مدیر کل امور آموزشی – دانشیار گروه مهندسی عمران

پست الکترونیکی : reza_agh[AT]razi.ac.ir

تلفکس : 08334274581