معرفی نامه مهمانی ترم تابستان سال تحصیلی 99 برای دانشجویان مقطع کارشناسی


اطلاعیه در خصوص معرفی نامه مهمانی  ترم تابستان سال تحصیلی  99 برای دانشجویان مقطع  کارشناسی   دانشجویان گرامی  جهت اخذ معرفینامه مهمانی ترم تابستانه (3983) به شرح ذیل اقدام نمایند. 1 – ثبت درخواست میهمانی دانشجو در سیستم آموزشی گلستان  از طریق پردازش ( 12500 ) 2 – پرینت  معرفی نامه از طریق گزارش( 41 ) در سیستم آموزشی گلستان با کاربری دانشجو   لازم به ذکر است همکاران حوزه های مرتبط  تمامی درخواست  ها را در اسرع وقت بررسی و اقدام خواهند نمود.  دانشجویان متقاضی می توانند پرینت معرفی نامه را از طریق گزارش ( 41 ) در  سیستم آموزشی گلستان و با کاربری خود  پس از تایید اداره کل آموزش دانشگاه تهیه نموده و تحویل دانشگاه مقصد نمایند.  در صورت تمایل به پیگیری بیشتر  در ساعات اداری  با اداره کل آموزش  با شماره واتساپ 09931983842 و یا شماره های مستقیم 34274512 و 34274579 داخلی    16   و  17     تماس بگیرند.  

معرفی نامه مهمانی ترم تابستان سال تحصیلی 99 برای دانشجویان مقطع کارشناسی

اطلاعیه در خصوص معرفی نامه مهمانی  ترم تابستان سال تحصیلی  99 برای دانشجویان مقطع  کارشناسی

 

دانشجویان گرامی  جهت اخذ معرفینامه مهمانی ترم تابستانه (3983) به شرح ذیل اقدام نمایند.

1 – ثبت درخواست میهمانی دانشجو در سیستم آموزشی گلستان  از طریق پردازش ( 12500 )

2 – پرینت  معرفی نامه از طریق گزارش( 41 ) در سیستم آموزشی گلستان با کاربری دانشجو

 

لازم به ذکر است همکاران حوزه های مرتبط  تمامی درخواست  ها را در اسرع وقت بررسی و اقدام خواهند نمود.

 دانشجویان متقاضی می توانند پرینت معرفی نامه را از طریق گزارش ( 41 ) در  سیستم آموزشی گلستان و با

کاربری خود  پس از تایید اداره کل آموزش دانشگاه تهیه نموده و تحویل دانشگاه مقصد نمایند.

 در صورت تمایل به پیگیری بیشتر  در ساعات اداری  با اداره کل آموزش

 با شماره واتساپ 09931983842

و یا شماره های مستقیم 34274512 و 34274579 داخلی    16   و  17     تماس بگیرند.