ممنوعیت چاپ کاغذی پایان‌نامه

 

پیرو ممنوعیت چاپ کاغذی پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی، نکات ذیل به عرض می‌رسد:

1. به دنبال تغییراتی که از اواخر سال 1394 در تعداد نسخه‌های پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی اعمال و منجر به کاهش 50 درصدی تعداد نسخ پایان‌نامه گردید و همچنین پس از تغییر قطع پایان‌نامه از A4 به B5 و ایجاد امکان پرینت دورو (از نیمة دوم سال 96)، در مقایسه با روند پیشین، صرفه‌جویی قابل توجهی در میزان مصرف کاغذ به شرح ذیل صورت پذیرفته‌است: 

 

میزان صرفه‌جویی نسبت به شرایط قبل از سال 95

سال 1395

حدود  350/000 برگ

سال 1396

حدود  490/000 برگ

سال 1397

حدود  420/000 برگ

مجموع

حدود 1/260/000 برگ

 

2. از چند ماه قبل با نظرخواهی از دانشکده‌ها، برنامه‌ریزی برای کاهش بیشتر نسخه‌های کاغذی پایان‌نامه‌ها آغاز و مقرر شد از آغاز سال تحصیلی آینده، اقدام لازم صورت گیرد.

3. اخیرا نامه‌ای از وزارت عتف (به شرح پیوست) مبنی بر ممنوعیت چاپ کاغذی پایان‌نامه‌های تحصیلی از آغاز سال تحصیلی آینده وصول شده‌است؛ بر این پایه از ابتدای سال تحصیلی 98-99 نسخه‌های دیجیتال، جایگزین نسخه‌های کاغذی پایان‌نامه خواهدشد.

4. در راستای استقبال از این طرح وزارتخانه، حوزۀ معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی مقرر کرد دانشجویانی که قبل از فرارسیدن سال جدید تحصیلی نیز دفاع کرده یا خواهند کرد، نیازی به صحافی پایان‌نامۀ خود ندارند.