به اطّلاع دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی می‌رساند، ثبت نام و انتخاب واحد آغاز هر ترم تنها منوط به داشتن دروس دورۀ آموزشی نیست و در زمانی که دانشجو در حال گذراندن آزمون جامع دکتری یا پایان‌نامه است نیز لازم است در آغاز هر نیمسال، واحد مربوطه را اخذ نماید؛ در غیر این صورت، عدم ثبت نام وی به منزلۀ انصراف از تحصیل تلقّی خواهد شد.