نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

وظایف امور رایانه آموزش

وظایف امور رایانه آموزش


 
  1. مدیریت سامانه آموزشی گلستان
  2. بارگذاری اطلاعات ثبت نامی دانشجویان ورودی جدید
  3. ورود اطلاعات ثبت نامی از دانشجویان میهمان ترمی و میهمان تکدرس
  4. پیاده سازی صحیح  برنامه درسی مصوب وزارت عتف در تمامی رشته های و  مقاطع تحصیلی
  5. ثبت اطلاعات دروس اعم از اطلاعات اصلی ،‌پیش نیاز ،هم نیاز و برنامه هفتگی
  6. ورود اطلاعات مربوط به مرخصی تحصیلی، ثبت تغییر رشته و گرایش ، در شرف فراغت،فارغ التحصیلی ، انتقال به سایر دانشگاه ها، انصراف دائم، در شرف انتقال و 000
  7. تخصیص شماره دانشجویی برای دانشجویان
  8. ثبت قوانین شهریه مشمول دوره های مختلف اعم از روزانه، شبانه، پردیس و .....
  9. تهیه آمارهای در خواستی از واحدها ی مختلف دانشگاه ، تهیه آمار کلی دانشگاه درهرنیمسال تحصیلی