به آگاهی می‌رساند شیوه‌نامۀ برگزاری جلسات پیش‌دفاع دانشجویان دکتری دانشگاه رازی، پس از چندین جلسه بحث و بررسی در جلسۀ مورخ 96.7.12 شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه به تصویب رسید. بر اساس این شیوه‌نامه از اول آذر 1396دانشجویانی که جلسۀ پیش‌دفاع را با موفقیت سپری نکرده باشند، اجازۀ دفاع از رسالۀ خود را نخواهند داشت.

شیوه‌نامه، صورتجلسه و کاربرگ مربوط به آن را در بخش آیین‌نامه‌ها و فرم‌های همین پورتال دریافت نمایید.