کلاسهای آنلاین گروه اقتصاد (دکتری)


کلاسهای آنلاین گروه اقتصاد ( دکتری) جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید     17-19 15:30-17:30 13:30-15:30 12 - 10 10 - 8 ایام هفته     تئوری اقتصاد سنجی 1 (دکتر فتاحی)   اقتصاد کلان پیشرفته 1 (دکتر فلاحتی) اقتصاد بخش عمومی پیشرفته 1(دکتر فلاحتی) اقتصاد خرد پیشرفته 1(دکتر اعظمی) شنبه             یکشنبه           دوشنبه           سه ­شنبه اقتصاد خرد پیشرفته       - چهارشنبه           پنج شنبه  

کلاسهای آنلاین گروه اقتصاد ( دکتری)

جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید

 

 

17-19

15:30-17:30

13:30-15:30

12 - 10

10 - 8

ایام هفته

 

 

تئوری اقتصاد سنجی 1 (دکتر فتاحی)

 

اقتصاد کلان پیشرفته 1 (دکتر فلاحتی)

اقتصاد بخش عمومی پیشرفته 1(دکتر فلاحتی)

اقتصاد خرد پیشرفته 1(دکتر اعظمی)

شنبه

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

 

سه ­شنبه

اقتصاد خرد پیشرفته

 

 

 

-

چهارشنبه

 

 

 

 

 

پنج شنبه