کلاسهای انلاین گروه آمار ( دکتری)


کلاسهای آنلاین گروه آمار( دکتری) جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید     19:45-20:45 18:45-19:45 17:45-18:45 16:3017:30 15:30-16:30 14:30-15:30 13:15-14:15 12:15-13:15 11:15-12:15 10-11 9-10 8-9                           شنبه         استنباط آماری پیشرفته  دکتر شرفی               یکشنبه         نظریه احتمال 2  دکتر هاشمی   مباحثی پیشرفته درآمار دکتر خزایی             دوشنبه         نظریه   احتمال 2 دکتر هاشمی ************************ مباحثی پیشرفته   درآمار دکتر خزایی   استنباط آماری پیشرفته  دکتر شرفی           سه شنبه                         چهارشنبه                         پنجشنبه  

کلاسهای آنلاین گروه آمار( دکتری)

جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید

 

 

19:45-20:45

18:45-19:45

17:45-18:45

16:3017:30

15:30-16:30

14:30-15:30

13:15-14:15

12:15-13:15

11:15-12:15

10-11

9-10

8-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شنبه

 

 

 

 

استنباط آماریپیشرفته 

دکتر شرفی

 

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

 

 

 

 

نظریه احتمال 2 

دکتر هاشمی

 

مباحثی پیشرفته درآمار

دکتر خزایی

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

نظریه  احتمال 2

دکتر هاشمی

************************

مباحثی پیشرفته درآمار

دکتر خزایی

 

استنباط آماری پیشرفته 

دکترشرفی

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنجشنبه